Збирка плаката, прогласа, летака и историјских карата

ИСТОРИЈСКО ОДЕЉЕЊЕ - ЗБИРКА ПЛАКАТА, ЛЕТАКА И ИСТОРИЈСКИХ КАРАТА

Збирка је издвојена из збирке оригиналних архивских докумената и има статус самосталне збирке. Хронолошки предмети припадају 19. и 20. веку, као и предмети из 21. века. Територијално се односе на Крагујевац, Шумадију, Поморавље, односно Кнежевину Србију, Краљевину Србију, Краљевину СХС и Југославију, ФНРЈ, СФРЈ, и стране земље. Плакат, проглас, летак, историјске карте из 19. и 20. века везани су за историјске догађаје из поменутих периода и садрже: позиве на митинге, прогласе о одређеним догађајима, позиве за скупове, обавештења о одржавању разних манифестација итд.

Кроз историјске карте приказане су земље, места, насеља у одређеним временским периодима 19. и 20. века.

Збирку води: Роксанда Алексић, кустос историчар