МАЛИ ЛИКОВНИ САЛОН - ПОЗИВ ЗА ИЗЛАГАЊЕ

ТРАЖИМО-нове приступе, другачије визуре, атрактивне поставке
ПОДСЕЋАМО-Мали ликовни салон Народног музеја у Крагујевцу,
прати и представља радове уметника, који су релевантни за сагледавање актуелног ликовног стваралаштва

ПОЗИВ ЈЕ ОТВОРЕН током целе године (за академске уметнике, групе и појединце, чланове УЛУС-а и УЛУПУДС-а).
ДОСТАВИТИ ПРИЈАВЕ ПОШТОМ-биографију, контакт, радове искључиво на CD/DVD. Крајњи РОК је 15. децембар 2017. године
ИМАТИ У ВИДУ РАСПОЛОЖИВЕ ИЗЛАГАЧКЕ ПОВРШИНЕ  11,5м и 5,5м

*ТЕМАТСКЕ ИЗЛОЖБЕ
home
  Н А Р О Д Н И    М У З Е Ј    К Р А Г У Ј Е В А Ц      N A R O D N I    M U Z E J    K R A G U J E V A C       T H E    N A T I O N A L    M U S E U M    K R A G U J E V A C
Pocetna stranica
     
       
       
       
 
© Народни музеј Крагујевац 2004