Стална изложбена поставка ,,Градски живот у Крагујевцу у другој половини 19. века,, аутора Наташе Николић, музејског саветника етнолога отворена је 18. маја 2007. године у 13 сати у кући проте Милоја Барјактаровића.

Уређење куће преко амбијенталних решења допуњено је са одевним и употребним предметима из свакодневног живота и приказује живот једне типичне породице грађанског друштва друге половине 19. века. Амбијенталном поставком обухваћене су три просторије: кухиња, женска или спаваћа соба и мушка или салонска соба.
Четврта просторија служи за повремене,  тематске изложбе и простор за радионичку активност. У овој просторији, као прва у низу тематских изложби, изложено је 16 фотографија из Етнолошког одељења на којима су представљени крагујевчани и крагујевчанке из друге половине 19. века.

На поставци су коришћени и лични предмети и намештај проте Милоја Барјактаровића и његове супруге Марије, који су живели у кући,  као и  предмети покућства и лични  предмети Светозара Марковића, протиног пријатеља и сарадника.

Сарадници на изложби су Мирослав Бановић, историчар, музејски саветник и Светлана Радојковић, кустос етнолог. Рецензент каталога је Љиљана Тојага, етнолог, музејски саветник. Изложбу је отворио на Међународни дан музеја, директор Народног музеја Крагујевац Александар Стаменковић
*ТЕМАТСКЕ ИЗЛОЖБЕ
"Градски живот у Крагујевцу у другој половини 19. века"- КУХИЊА
home
  Н А Р О Д Н И    М У З Е Ј    К Р А Г У Ј Е В А Ц      N A R O D N I    M U Z E J    K R A G U J E V A C       T H E    N A T I O N A L    M U S E U M    K R A G U J E V A C
Pocetna stranica
 
 
СТАЛНА ИЗЛОЖБЕНА ПОСТАВКА -"Градски живот у Крагујевцу у другој половини 19. века"
   
Кухиња
Женска-спаваћа соба
 
       
     
"Градски живот у Крагујевцу у другој половини 19. века"- ЖЕНСКА-СПАВАЋА СОБА
"Градски живот у Крагујевцу у другој половини 19. века"- МУШКА-САЛОНСКА СОБА"Градски живот у Крагујевцу у другој половини 19. века"- МУШКА-САЛОНСКА СОБА
Мушка-салонска соба
Женска соба-детаљОтварање поставке 18. мај 2007.
Отварање поставке
Четврта просторија
"Градски живот у Крагујевцу у другој половини 19. века"- МУШКА-САЛОНСКА СОБА
 
© Народни музеј Крагујевац 2004