*ТЕМАТСКЕ ИЗЛОЖБЕ
home
  Н А Р О Д Н И    М У З Е Ј    К Р А Г У Ј Е В А Ц      N A R O D N I    M U Z E J    K R A G U J E V A C       T H E    N A T I O N A L    M U S E U M    K R A G U J E V A C
Pocetna stranica
 
 
АМИЏИН КОНАК

Изложбе у 2015 години:

1. "Први дан Првог светског рата" (28.07.–24.11.2015.)
2. Народни музеј Ваљево "ВАЉЕВО 1914-1915. ГОДИНЕ ГРАД БОЛНИЦА" (26.11.–26.12.2015.)


Изложбе у 2016 години:

1. Историјски архив Шумадије, Изложба „Ево мене, ето вас”два века од Другог српског устанка (27.01.-13.02.2016.)
2. М. Бановић,, Б. Топаловић, Д. Драшковић, М. Арсић, "ШУМАДИЈСКА ДИВИЗИЈА 1914-1918" (15.2-31.3.2016.)
3. Секција фотографа Друштва конзерватора Србије, "СРПСКА РЕВОЛУЦИЈА И СТВАРАЊЕ МОДЕРНЕ СРПСКЕ ДРЖАВЕ (1804'1878)"
(1.4.5.5.2016.)
4. Изложба „КУВАРИЦЕ“ из Збирке текстилног покућства Одељења за етнологију Народног музеја Крагујевац, аутор Наташа Николић, виши кустос етнолог: 21. мај–21. јун 2016.
5. Татјана Михаиловић, Сузана Новчић-Народни музеј Краљево ЈЕЛЕНА ВЕЛИКА КРАЉИЦА (1.09.–15.09.2016.)


Изложбе у 2017 години:
1. Документарна изложба ''др Милутин Миланковић -путник кроз васиону и векове'', као део манифестације ''Дани Милутина Миланковића'' у Крагујевцу
(16. 5.-16.6.2017.)

2. Станко Суботић "ХИЛАНДАР" (28.6.'30.7.2017.)

   
       
       
   

Изложбе у 2018. години:

1. "ПРВА МУЗЕЈСКА ЗБИРКА МИНЕРАЛА У СРБИЈИ“
, поклон барона Хердера кнезу Милошу, отварање 19. маја 2018. од 18 сати
2. др Предраг Бајић, Илија Комненовић "ДОБРУЏАНСКИ РАТНИЦИ"
(19.-30-10.2018.)

  
© Народни музеј Крагујевац 2004