1. ДВАДЕСЕТИ ВЕК-сликарство и скулптура из збирке Народног музеја Крагујевац

Отворена 6. маја 2008. године-спрат Галерије НМКГ

Прикупљање предмета за формирање збирки Народног музеја у Крагујевцу започето је још пре званичног оснивања Музеја 1. јуна 1949. године, а регистровање садржаја Историјско-уметничке збирке од 13. септембра 1951 После шездесет година Збирка (сликарство, скулптура, графика, цртеж, примењена уметност) садржи укупно 1144 инвентарских бројева и преко 1200 предмета. Са студијским материјалом и пратећом документацијом представља добар основ за проучаваwе и презентовање уметника, стилско-уметничких појава историје уметности и савременог стваралаштва, првенствено српског културног миљеа.
Прва стална поставка  уметности 20. века под називом Сто дела савременог српског сликарства и скулптуре отворена је у Уметничкој галерији (данас Галерији) Музеја 12. октобра 1976. и до марта 1999. године, уз повремене прекиде (ради организовања великих ретроспектива и др.) и уз мање измене и допуне, била репрезент Музеја.
Поставка данас, ауторским именима и делима из Збирке, потврдиће њен статус.

Аутори поставке: Споменка Ковачић-Гужвић, виши кустоси историчар уметности и Татјана Милосављевић, музејски саветник историчар уметности
ИЗЛОЖБЕ-СТАЛНЕ ПОСТАВКЕ
SRPSKO SLIKARSTVO 19. VEKA
STALNA ETNOLOSKA POSTAVKA U MANASTIRU VOLJAVCA
STARI EVROPSKI MAJSTORI
home
  Н А Р О Д Н И    М У З Е Ј    К Р А Г У Ј Е В А Ц      N A R O D N I    M U Z E J    K R A G U J E V A C       T H E    N A T I O N A L    M U S E U M    K R A G U J E V A C
 
 
 
     
Pocetna stranica    
 

4. НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ У КРАГУЈЕВЦУ У 19. ВЕКУ-

Стална изложбена поставка, постављена у Старој српској скупштини, отворена је 15. фебруара 2014. године.

Радно време:
ПОЈЕДИНАЧНЕ ПОСЕТЕ: уторак и четвртак од 10 до 13 сати
ГРУПНЕ ПОСЕТЕ: среда, петак и субота од 10 до 17 сати-Најављују се Народном музеју на телефоне: 034/333302, 034/333312
Време може да се договори и мимо предвиђеног

Аутори поставке: Мирослав Бановић, музејски саветник историчар и
Бојана Топаловић, виши кустос историчар

5. СТАЛНА ЕТНОЛОШКА ПОСТАВКА У КОНАКУ МАНАСТИРА ВОЉАВЧА

Поводом 200 годишњице заседања Правитељствујушчег совјета српског којом је представљен свакодневни живот монаха у 19. веку-отворена 28.08.2005. године

Аутори изложбе:
Светлана Радојковић, виши кустос етнолог
Наташа Николић, виши кустос етнолог

3. Стална изложбена поставка: ГРАДСКИ ЖИВОТ У КРАГУЈЕВЦУ У ДРУГОЈ ПОЛОВИНИ 19. ВЕКА

Стална изложбена поставка ,,Градски живот у Крагујевцу у другој половини 19. века,, аутора Наташе Николић, кустоса етнолога
отворена је 18. маја 2007. године у кући проте Милоја Барјактаровића

Аутор поставке: Наташа Николић, виши кустос етнолог


© Народни музеј Крагујевац 2004