Одељење за историју

СТРУЧНА ОДЕЉЕЊА - ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИСТОРИЈУ

Историјско одељење формирано је од самог оснивања Народног музеја (1949.) са задатком да прикупља, евидентира, сређује, проучава и излаже материјал од значаја за упознавање историје Крагујевца и околине. Највећи део историјског материјала илуструје историју друштвеног, политичког и културно-просветног развитка Крагујевца у 19. и 20. веку.

Збирке Историјског одељења у којима се налази око 12500 предмета формиране су и систематски попуњаване откупом и поклонима појединаца и установа.


Збирку води: Бојана Топаловић, музејски саветник историчар.
Збирку води: Бојана Топаловић, музејски саветник историчар.
Збирку води: Бојана Топаловић, музејски саветник историчар.
Збирку води Бојана Топаловић, виши кустос историчар.
Збирку води Бојана Топаловић, виши кустос историчар.
Збирку води: Роксанда Алексић, кустос историчар.
Збирку води: Роксанда Алексић, кустос историчар.
Збирку води: Роксанда Алексић, кустос историчар.
Збирку води: Роксанда Алексић, кустос историчар.
Збирку води: Роксанда Алексић, кустос историчар.